• plan
  • museum
  • tourismमुख्यपृष्ठावर दॄष्टीक्षेप
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई. एक आश्चर्याचे जग ! या जगात आपण आपल्या कल्पनाशक्तीची कसोटी घेऊ शकता व आपल्या विचारांचा चित्रमय वेध घेऊ शकता .भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातल्या चित्रपट उद्योगापैकी एक सर्वात चित्रपट सुष्टी होय एकूण चित्रपट व्यवसायाच्या ६० टक्के वाटा भारतीय चित्रपट उद्योगाचा आहे.... पुढे वाचा..